Κανόνες

Η συμμετοχή στο Quiz Οικονομικών Γνώσεων είναι δωρεάν και διαδικτυακή.

Μπορείς να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό επάθλων με τις επιδόσεις που θα πετύχεις τις δύο πρώτες φορές που θα απαντήσεις στις ερωτήσεις του quiz.

Περίοδος συμμετοχής

Από την 17η Οκτωβρίου 2022.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Για να συμμετάσχεις στο Quiz Οικονομικών Γνώσεων θα πρέπει να γραφτείς στη σελίδα https://www.quizoikonomikon.gr/el/access/new-account/

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Στο Quiz Οικονομικών Γνώσεων μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας και η καθεμία, με την προϋπόθεση την ημέρα της συμμετοχής να έχει συμπληρώσει τα 15 χρόνια ηλικίας.

Δομή και διαδικασία του quiz

  • Το Quiz Οικονομικών Γνώσεων αποτελείται από 30 κλειστές ερωτήσεις.
  • Οι ερωτήσεις είναι ενεργές από την 17η Οκτωβρίου 2022.
  • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μία φορές, αλλά για τον διαγωνισμό επάθλων μετρούν μόνο οι επιδόσεις που θα πετύχει τις δύο πρώτες φορές.

Αξιολόγηση

  • Απονέμεται 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση κλειστού τύπου.
  • Θα έχεις 30 λεπτά για να απαντήσεις στις 30 ερωτήσεις του quiz.
  • Αφού ολοκληρώσεις το quiz, θα μπορείς να ελέγξεις τις σωστές απαντήσεις και τις επεξηγήσεις τους.
  • Ο διαγωνισμός επάθλων ισχύει από την 17η Οκτωβρίου 2022 με τους νικητές να αναδεικνύονται κάθε μήνα. Μπορείς να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό επάθλων με τις επιδόσεις που θα πετύχεις τις δύο πρώτες φορές που θα απαντήσεις στις ερωτήσεις του quiz.
  • Κατά την επιλογή των νικητών θα ληφθούν υπόψη η συνολική επίδοση και ο χρόνος ολοκλήρωσης του quiz.
  • Εάν περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν την ίδια ακριβώς επίδοση και χρόνο απαντήσεων, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον νικητή με κλήρωση.
  • Θα επικοινωνήσουμε με τους νικητές μέσω των στοιχείων επαφής που θα μας δώσουν κατά την εγγραφή τους.