Βραβεία

Με την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας, την 17η Οκτωβρίου 2022, προκηρύσσουμε διαγωνισμό με πλούσια δώρα!

Κάθε μήνα θα βραβεύονται οι συμμετέχοντες που θα πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις στον καλύτερο χρόνο και τα σχολεία που θα πετυχαίνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό επάθλων λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επιδόσεις τις δύο πρώτες φορές που κάποιος συμμέχει στο κουίζ.

Τον πρώτο μήνα θα δοθούν τα ακόλουθα έπαθλα:

  • Στον μαθητή ή μαθήτρια λυκείου με την καλύτερη επίδοση θα απονείμουμε χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ!
  • Στον συμμετέχοντα ή συμμετέχουσα που πέτυχε την καλύτερη επίδοση χωρίς να είναι μαθητής ή μαθήτρια θα απονείμουμε χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ!
  • Στο σχολείο με την μεγαλύτερη συμμετοχή θα απονείμουμε χρηματικό έπαθλο 400 ευρώ!*

* Ο υπεύθυνος καθηγητής ή καθηγήτρια θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο σύστημα. Η διαδικασία εγγραφής είναι ίδια με αυτή των διαγωνιζομένων, με τη διαφορά ότι οι υπεύθυνοι καθηγητές/καθηγήτριες θα πρέπει να δηλώσουν την ιδιότητά τους αντί την τάξη στην οποία πηγαίνουν.